Safety Management omdat veiligheid van levensbelang is

Een gezonde en veilige werkomgeving is misschien wel de allerbelangrijkste arbeidsvoorwaarde die er bestaat. Immers, het ontbreken hiervan zorgt voor ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verslechterde prestaties. Alle reden om van een veilige en gezonde werkplek een belangrijk thema te maken.

Veiligheidsmanagement

Toch blijkt veiligheidsmanagement geen vanzelfsprekendheid binnen elke onderneming. Er gebeuren jaarlijks honderdduizenden ongevallen met letsels en verzuim en in het ergste geval met sterfte.
Onderhoud op zich speelt een belangrijke rol bij die veiligheid. Slecht onderhouden machines vormen een gevaar voor de mensen die ermee moeten werken. Maar dat onderhoudswerk moet op zichzelf ook veilig worden uitgevoerd. Hoe veilig er gewerkt wordt, heeft te maken met regelgeving, bedrijfscultuur, kennis rond veiligheidsregels, de eigen ambitie om veilig te werken en tal van andere factoren. Zo kan bijvoorbeeld een te hoge werkdruk ertoe leiden dat bepaalde regels niet nagevolgd worden. Kortom, veel om over na te denken. Rimses biedt u alvast een geïntegreerde oplossing op dit gebied.

Rimses als het veilig moet

Wij erkennen de noodzaak om veiligheid te integreren binnen de onderhoudswerkzaamheden. Daarom ontwikkelden wij in nauwe samenspraak met onze klanten en experts op vlak van veiligheid een specifieke oplossing rond veiligheid. Deze oplossing omvat functionaliteiten voor:

  • Risicobeheer
  • Veiligheidsmaatregels
  • Werkvergunningen
  • Lockout-Tagout procedures (LOTO)

Tegenover risico’s staan veiligheidsmaatregels waardoor u het risico kunt beperken. De validatie van werkvergunningen zorgt voor ervoor dat er zekerheid is over veilige werkomstandigheden. Veiligheidsmaatregels kunnen zowel vóór als na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden gevalideerd worden. Rimses laat u niet toe om aan een taak te beginnen als de validatie niet formeel werd geregistreerd.

De Lockout-Tagout procedure zorgt ervoor dat installaties en machines worden veilig gesteld door deze af te sluiten van energiebronnen door vergrendeling. LOTO procedures voorzien in vergrendeling en ontgrendeling. In een geografische boomstructuur zijn alle vergrendelpunten in één oogopslag zichtbaar met hun status.

Doordat u veiligheid kunt sturen op basis van parameters voor geografische locatie, locatietype en werkcategorie worden veiligheidsmaatregels toepasbaar op onderhoudswerkzaamheden met één of meerdere van deze parameters. U hoeft hier niet telkens opnieuw deze maatregels zelf te koppelen waardoor u met veiligheidsstandaarden kunt werken.

Voordelen voor u

Wat betekent dit concreet voor u? Naar kosten toe betekent het dat u geen investeringen hoeft te doen in extra software om uw veiligheidsbeleid te ondersteunen. Rimses zal op het gebied van HSE (Health, Safety & Environment) nog meer functionaliteit aanbieden. Naar efficiëntie toe biedt een geïntegreerde oplossing ook zeker voordelen. Als u een aparte applicatie zou moeten aanschaffen ,moet u mogelijk bepaalde informatie dubbel ingeven of uw medewerkers toegang geven tot meerdere applicaties.

Daarnaast is het ook naar gebruiksgemak gunstig om alles in één gebruiksvriendelijke en overzichtelijke applicatie te houden. Immers, uw onderhoudsmedewerkers zijn al gewend aan Rimses en vinden daardoor eenvoudig hun weg.

Lees meer over veilig onderhoud.