Internationale samenwerking leidt tot synergie

Overnames, fusies, consolidaties, centralisaties.. het is aan de orde van de dag. Waar in het begin samenwerking zich vooral richtte op gezamenlijk rapporteren, zijn sinds jaren grote verschuivingen gaande. Er worden schaalvoordelen gerealiseerd door activiteiten vanuit één centraal punt voor de groep uit te voeren. Denk hierbij aan centraal voorraadbeheer en gezamenlijk inkoopbeheer. Ook voor onderhoudsbeheer kunnen efficiëntie voordelen gerealiseerd worden voor de ganse groep door samen te werken.

Rimses biedt u op verschillende vlakken de mogelijkheid om samen te werken ,ook in internationale context. We ondersteunen u daarbij: functioneel, met services en ook op het technische platform.

Functioneel

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen Rimses standalone te gebruiken binnen uw diverse bedrijven en locaties. Elke site of entiteit heeft zijn eigen boomstructuur, procedures, artikels, afdelingen, medewerkers enz. Het voordeel hiervan is dat ieder bedrijf zich optimaal kan instellen op de specifieke lokale situatie. Schaalvoordelen kunnen bereikt worden door de oplossing technisch op een gezamenlijk platform beschikbaar te maken.

U kunt ook werken binnen de groep met één gezamenlijke database. Om het werk van de verschillende afdelingen of onderhoudsdiensten te organiseren kunt u de toegang beperken tot de eigen afdeling of dienst. . Naar beheer toe is dit een zeer rechtlijnige en eenvoudige samenwerkingsvorm.

Onze multi-environment oplossing combineert het beste van twee werelden. Indien gewenst beschikt elke locatie of entiteit over een eigen set van gegevens. Maar u kunt ook informatie delen. Voorraadbeheer over alle bedrijven heen, laat transfers van voorraden toe. Centraal inkoopbeheer zorgt voor een betere onderhandelingspositie met leveranciers.

Rimses ondersteunt multi-language. U kunt onze standaard talen (Nederlands, Frans en Engels) uitbreiden naar andere talen met een vertaaltool. Of wij helpen u bij de vertaling.

Services

Met ons team van consultants ondersteunen we uw internationale ambities. Wij doen dit in samenspraak met u. Daarbij werken we langs verschillende lijnen. Ons team van experten kan de technische en functionele implementatie wereldwijd uitvoeren. Indien gewenst werken we nauw samen met uw (lokale) teams of IT-partner. Als onderdeel van de implementatie kunnen wij ook voorzien in opleiding en training van uw gebruikers.

Voor After Sales support bieden we u diverse formules waarin support desgewenst is afgestemd op internationale business hours.

Technisch

Rimses kan op verschillende manieren technisch beschikbaar worden gemaakt. Zo bieden wij naast de installatie van de software op een hardware infrastructuur ook de mogelijkheid om de Rimses software in een SaaS-oplossing (Saas staat voor Software as a Service) aan te bieden via ons eigen RealDolmen Data Centre.