Rimses Software voor Onderhoud en Field Service

Software voor Onderhoud

Rimses zorgt voor een verhoogde beschikbaarheid én betrouwbaarheid van uw installaties met organisatie, planning, opvolging en bijsturing.

Software voor Field Service

Rimses zet service centraal voor uw klanten: service volgens afspraak, vlotte registratie van storingen en optimale service in the field.

Nieuws & evenementen

November 22, 2020

Naar goede gewoonte heeft Realdolmen weer een nieuwe versie van Rimses 6.7 opgeleverd de voorbije maand. We informeren u graag zo goed mogelijk over de nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden die deze nieuwe versie biedt.

Veilig Onderhoud

Hanteer veiligheidsstandaarden en maak veiligheid aantoonbaar:

 • HSE Procedures
 • Last-minute Risico Check
 • Werkvergunningen
 • LockOut-TagOut
 • Autorisatieflow
 • Templates voor Veiligheid

Mobiel Onderhoud

Raadpleeg en verwerk data via tablet of smartphone:

 • To-Do Lijst
 • Tijdsregistratie
 • Total Productive Maintenance
 • Checklists
 • Registratie van Onderdelen
 • Meervoudig Platform

Compliant onderhoud

Speel vlot in op eisen van regelgeving en audits:

 • Traceability
 • Documentbeheer
 • Beheer van Certificaten
 • Lotopvolging van artikels
 • Validatie
 • Beheer van Opleidingen