Rimses Expert, de totaaloplossing voor onderhoudsbeheer

Indien u kiest voor Rimses Expert beschikt u minimaal over de rijke functionaliteit die Rimses Fundamental en Rimses Premium u bieden. We sommen nog eens kort op:

 • Basisdatabeheer
 • Boomstructuur van al uw assets
 • Werkaanvragen & meldingen
 • Werkorderbeheer
 • Periodiek onderhoud
 • Artikelregistratie
 • Uren/kosten registratie
 • Contractenbeheer
 • Projectbeheer
 • Grafische planning
 • Inkoopmodule
 • Voorraadbeheer
 • Bestel- en objectaanvragen

Maar daarbovenop beschikt u met Rimses Expert over extra functionaliteit zoals bijvoorbeeld:

 • Veiligheidsmanagement
 • Multi environment
 • Budgetmanagement
 • Kwaliteitscontroles

Veiligheidsmanagement biedt vele voordelen door te werken met werkvergunningen en Lockout-Tagout procedures. Door dit actief te gebruiken zal de veiligheid voor uw medewerkers toenemen en het aantal bedrijfsongevallen aanzienlijk dalen.

Multi-environment stelt u in staat om allerlei relevante gegevens tussen bedrijven of locaties in uw groep te delen en uit te wisselen. U bereikt het beste van twee werelden. Enerzijds is er ruimte voor een specifieke werkwijze per bedrijf of locatie maar beschikt u toch over relevante informatie voor alle aangesloten bedrijven. Onmisbaar voor bedrijven die door strategisch onderhoud hun prestaties willen verbeteren.

Budgetmanagement laat u toe op voorhand kengetallen en budgetten voor uw onderhoudsprestaties te bepalen. Dat kan tot op een zeer diep niveau worden gedaan. Werkelijke prestaties vergelijken met uw begroting toont aan waar u moet bijsturen en vormt zo belangrijke sturende informatie.

Kwaliteitscontroles hangen nauw samen met leveringen aan uw organisatie. Voldoet het geleverde materiaal aan de vooropgestelde kwaliteit? Zijn de juiste aantallen aan u geleverd? U kunt in Rimses zelf vastleggen hoe frequent u voor een bepaalde leverancier keuringen wilt uitvoeren. U kunt dat op artikelniveau vastleggen. De keurder kan ook een advies geven aan de inkoper hoe hij moet omgaan met de afgekeurde voorraad. Tenslotte wordt ook de retourprocedure in werking gezet. Kortom, door het opzetten en gebruiken van deze kwaliteitscontroles voorkomt u problemen verderop in het proces.

Bekijk verder de mogelijkheden van Rimses Expert bij:

Downloads