Volg projecten voor onderhoud van start tot oplevering

Vooraleer u met een nieuwe installatie aanvangt of met de uitbreiding van een bestaande installatie of productielijn wilt starten wilt u eerst een beeld hebben over de haalbaarheid van het project. Welke stappen moeten ondernomen worden? Wie zijn de betrokken partijen? Welke materialen dienen voorzien te worden? Op welke leveranciers en contractors moet men beroep doen? Wat is de kostprijs van het project?

Image
Project Management Screenshot

Rimses biedt u een projectbeheer aan waarbij u de haalbaarheid van uw project kunt evalueren zonder al met de concrete uitvoering bezig te zijn. Krijgt u een "GO" voor de uitvoering, dan hebt u met het project al de basis gelegd voor de uit te voeren werkorders. Tijdens de uitvoering kunt u de budgetten opvolgen en bijsturen.

Met de functionaliteit Beheer projecten kunt u projecten inplannen in het systeem met een budget, materiaal en mankracht, evenwel zonder uiteindelijk kosten op het project te registreren. Iedere indicatie van budget, materiaal of personeel is op het projectniveau louter ter informatie.
De concrete raming en voorbereiding van de werkorders gebeurt door de werkvoorbereider die werkorders aan het project kan koppelen. De uiteindelijke kosten worden geboekt op de werkorders die aan het project gekoppeld zijn.

Projectbeheer in stappen

  • Met het projectbeheer kunt u volgende stappen doorlopen:
  • Hoofdproject met deelprojecten aanmaken
  • Raming maken voor het project
  • Project doorgeven aan de werkvoorbereider
  • Werkorders aan het project koppelen
  • Project gereedmelden

Projectautorisatie

U kunt opteren voor een workflow voor goedkeuring van de projecten. De autorisator kan via een e-mail of via een signaal op de hoogte worden gebracht. Pas na goedkeuring kan een project in uitvoering worden gezet.

Projectrevisie

Wanneer een project voorbij de voorbereidingsfase is, kunt u niet zo maar de projectramingen wijzigingen. U kunt bijkomend budget voorzien nadat u een revisie hebt gemaakt van het project.

Rimses Project

Met de optie voor MS Project kunt u voor projecten in twee richtingen communiceren met MS Project.
U kunt eerst een project aanmaken in Rimses en daarna exporteren naar MS Project. De gegevens komen in een voorgedefinieerde MS Project template met Rimses data. U kunt optimaal gebruik maken van de planningsmogelijkheden van MS Project waarna u het project opnieuw kunt opladen in Rimses. Omgekeerd kunt u ook starten van een project in MS Project en wordt u bij het opladen in Rimses begeleid via een wizard om ontbrekende data aan te vullen.

Producten

De functies voor projectbeheer zijn beschikbaar in de producten:

De koppeling met MS Project is beschikbaar in de module Rimses Projects.