Integreer het beheer van veiligheidsmaatregels in uw onderhoudssoftware

Een gezonde en veilige werkomgeving is meer dan ooit een actueel thema. Toch blijkt veiligheidsmanagement geen vanzelfsprekendheid binnen elke onderneming. Er gebeuren jaarlijks honderdduizenden ongevallen met letsels en verzuim en in het ergste geval met fatale gevolgen. Onderhoud op zich speelt een belangrijke rol bij die veiligheid. Slecht onderhouden machines vormen een gevaar voor de mensen die ermee moeten werken. Maar ook het onderhoudswerk zelf moet veilig kunnen worden uitgevoerd.

RealDolmen brengt met Rimses Safety een oplossing die actief bijdraagt aan de veiligheid door de integratie van het beheer van veiligheidsmaatregels in de onderhoudssoftware. Er kan voortaan veiliger gewerkt worden door een goede opvolging van veiligheidsmaatregels, door communicatie en aantoonbaarheid van veiligheid en door standaardisatie van veiligheid.

Werkvergunningen, veiligheidsregels en LOTO

Rimses is uitgebreid voor veilig onderhoudsbeheer door de integratie van veiligheid in de onderhoudsapplicatie voor werkvergunningen, veiligheidsregels en LOTO (Lockout-Tagout).

De oplossing start bij het bepalen van de veiligheidsrisico’s. Tegenover de risico’s kunnen de preventie-adviseurs veiligheidsregels bepalen. Validatie van de veiligheidsregels kan zowel vóór als na de uitvoering van de werken van toepassing zijn.

Het kan ook nodig zijn om de zone waaraan gewerkt wordt in beslag te nemen (Lockout-Tagout). Per zone kan men in Rimses vergrendelpunten bepalen. De vergrendeling en ontgrendeling kan enkel via procedures verlopen. Het resultaat van een procedure is ook zichtbaar met een kleur voor de veiligheidsstatus. Het geheel van veiligheidsmaatregels wordt opgenomen in de werkvergunning.

Actieve bijdrage aan veiligheid mede door standaardisatie

Doordat Rimses veiligheid integreert in de werking van de onderhoudssoftware, is er een optimale communicatie tussen alle betrokken partijen voor veilig werken: de uitvoerders van het mogelijk gevaarlijk werk,  de preventie-adviseurs, de maintenance afdeling en de productiemedewerkers.

Bovendien is er nu een controle op veiligheid bij de wijziging van de status van het werkorder wanneer men het werk wil uitvoeren. Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan de overgang van deze status, zodat een status nooit door een wijziging kan uitgevoerd worden maar steeds het gevolg is van een uitgevoerde veiligheidsprocedure. Doordat de informatie en controle binnen één systeem beschikbaar zijn, vermijdt men vertraging en fouten in de communicatie  tussen alle betrokken partijen wat de veiligheid ten goede komt.

Binnen het systeem kunnen regels op basis van templates en een veiligheidsrisicomatrix toegepast worden op alle werken waaraan bepaalde risico’s verbonden zijn als gevolg van het soort werk, de plaats en de soort locatie van het werk (bv. laswerkzaamheden op het dak van een productieafdeling). Het standaardiseren en uniformiseren van de veiligheidsmaatregels draagt bij tot het veiliger werken omdat er geen maatregels vergeten worden bij de voorbereiding van éénmalige werkorders of bij het preventief onderhoud.

Controles en veiligheid gaan samen

In veel productiebedrijven is het vrijgeven van de productie op een installatie onderhevig aan het strikt uitvoeren van een aantal acties en regels. Met de LOTO-functie kan deze vrijgave gecontroleerd gebeuren. Zo zal het niet mogelijk zijn om bijvoorbeeld in een voedingsbedrijf de productie terug te starten zonder dat met een procedure in Rimses is aangegeven dat de installatie na de onderhoudswerken is gereinigd en terug veilig is voor het produceren van voedsel.

Integratie van veiligheid in de werkorder-workflow

Door integratie van veiligheid in Rimses ontstaat  een zeer goede configureerbare omgeving waarbinnen de veiligheidsmaatregels binnen de werkorder-workflow voor het gewenste werk geactiveerd kunnen worden.

Binnen Rimses heeft de Maintenance afdeling onmiddellijk informatie over de status van een werkorder en waarom een werkorder niet mag uitgevoerd worden omwille van de substatus voor veiligheid. Ook alle autorisatieprocessen voor veiligheid worden opgenomen in de workflow van het werkorder naast de bestaande autorisatieprocessen. Rimses geeft de juiste personen signalen dat hun actie vereist is in het veiligheidsproces voor bijvoorbeeld validatie van veiligheidsregels of voor het vergrendelen of ontgrendelen van vergrendelpunten voor LOTO. Noodzakelijke validaties kunnen opgevolgd worden evenals de vereiste werkvergunningen.

Zowel voor intern onderhoud als onderhoud door externen worden alle vereiste veiligheidsmaatregels vóór en na de uitvoering van een werk gebundeld met het werkorder.

Rimses Dashboard voor veiligheid

Binnen het startvenster van Rimses kan met een dashboard voor veiligheid men onmiddellijk een overzicht krijgen van de LOTO-situatie voor een geografische locatie. Door de geografische boomstructuur ziet men onmiddellijk de LOTO-vergrendelpunten en hun status en kleurcode. 

Documentbeheer voor veiligheid

Verschillende documenten ondersteunen het veiligheidsproces. Documenten kunnen steeds verbonden worden aan de veiligheidsmaatregels die van toepassing zijn op het werkorder. Rimses geeft met een veiligheidsrapport een overzicht van alle veiligheidsmaatregels van toepassing op het werkorder. Werkvergunningen en veiligheidsattesten die nodig zijn voor een processtap, maken eveneens deel uit van Rimses Safety.

Naast documenten voor intern onderhoud zijn er ook specifieke documenten voor werk dat uitbesteed wordt aan externe partijen.