Veilig onderhoud door werkvergunningen en LOTO procedures

Veiligheid is geen theorie, maar dagdagelijkse realiteit. Onderhoud op zich speelt een belangrijke rol bij die veiligheid. Slecht onderhouden machines vormen een gevaar voor de mensen die ermee moeten werken. Maar dat onderhoudswerk moet op zichzelf ook veilig worden uitgevoerd. Het vergt van iedereen een proactieve houding gericht op het voorkomen van ongelukken. Te vaak gaat het ondanks vele voorschriften en procedures toch nog fout. Realdolmen brengt met Rimses een geïntegreerde oplossing die veiligheid in praktijk ondersteunt en waarbij het sleutelwoord 'eenvoud' is.

De oplossing voor veiligheid voorziet in een geïntegreerde aanpak binnen het CMMS van werkvergunningen en LOTO (Lockout-Tagout) procedures.

Image
Safe maintenance

Werkvergunningen en veiligheidsregels

In een werkvergunning legt men de afspraken en voorwaarden  vast  voor een veilige uitvoering van de beschreven werkzaamheden. Op basis van een risico-analyse worden al de riscico’s bepaald voor uitvoering van bepaalde onderhoudswerkzaamheden. Risico's kunnen afhankelijk zijn van het soort werk, de plaats en het locatietype. 

Tegenover de risico’s worden veiligheidsregels geplaatst. Er zijn duidelijke validatieprocedures zodat het zeker is dat de technici een onderhoudswerk enkel zullen aanvatten als de veiligheidsstatus van de werkvergunning of veiligheidsregel(s) dit toelaat.
Werkvergunningen en veiligheidsregels kunnen toegepast worden op: werkorders, standaard werkzaamheden en planmatig onderhoud. Bevoegde technici kunnen ook werkvergunningen toevoegen in de te-doen lijst voor uitvoering van werkorders.

LOTO procedures

De Lockout-Tagout procedure zorgt ervoor dat installaties en machines worden veilig gesteld door deze af te sluiten van energiebronnen door vergrendeling. LOTO procedures voorzien in vergrendeling en ontgrendeling. In een geografische boomstructuur zijn alle vergrendelpunten in één oogopslag zichtbaar met hun status.

Doordat u veiligheid kunt sturen op basis van parameters voor geografische locatie, locatietype en werkcategorie worden veiligheidsmaatregels toepasbaar op onderhoudswerkzaamheden met één of meerdere van deze parameters. U hoeft hier niet telkens opnieuw deze maatregels zelf te koppelen waardoor u met veiligheidsstandaarden kunt werken.

Voordelen van de functies voor veilig onderhoud in Rimses

  • Praktische oplossing gegroeid na overleg met mensen uit de praktijk. De functies voor veiligheid zijn volledig geïntegreerd binnen het onderhoudsbeheer zodat alles intuïtief en vlot verloopt. Er zijn geen overbodige handelingen nodig, dit betekent dat u dubbel werk voorkomt. De synergie van veiligheid en mobiliteit draagt bij aan een veiligere werkomgeving voor iedereen. Alle informatie over onderhoud en veiligheid is altijd beschikbaar voor iedereen op ieder moment waar de gebruiker zich ook bevindt.

Image
Safe maintenance

De functies voor Werkvergunningen en LOTO zijn beschikbaar in het product Rimses Expert.
De functies voor Mobiele veiligheid zijn beschikbaar in Rimses Mobile.