Afvalverwerker Omrin stelt vast dat met Rimses het werk verlicht wordt voor onderhoud en serviceverlening

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland N.V. en Fryslân Miljeu N.V., gevestigd in Leeuwarden. Omrin is zeer breed actief in de afvalbranche. Een groot deel van de afvalstromen wordt bij Omrin geschikt gemaakt voor hergebruik en vele goederen krijgen een tweede leven via kringloopwinkels. Vergisten van restafval tot groene stroom(biogas) behoort ook tot de activiteiten. En sinds 2011 heeft Omrin een eigen reststoffenergiecentrale, waarin niet herbruikbaar afval wordt verbrand en omgezet in energie.

Omrin en Rimses: een duurzame relatie

Om afval duurzaam te kunnen verwerken moet het natuurlijk eerst ingezameld worden. Daarvoor heeft Omrin dagelijks zo’n 180 wagens op de weg. Omdat elk voertuig regelmatig onderhoud nodig heeft, is een eigen werkplaats voor Omrin geen overbodige luxe. Rimses, het onderhoudspakket van RealDolmen, wordt ingezet om de werkplaats goed te laten draaien. “Wij hebben heel veel werkorders voor reparatie en onderhoud. Die zitten allemaal in Rimses en daarmee in de reparatiehistoriek van elk voertuig”.

Rimses in de werkplaats

Ook de module voorraadbeheer is voor ons erg nuttig. “Onze wagens hebben vaak specifieke onderdelen nodig en door met Rimses zelf onze voorraad te beheren, hoeven we nooit te wachten op zulke stukken.” stelt Auke Visser, bedrijfsleider van de Werkplaats Onderhoud. Alle wagens van Omrin zijn bovendien uitgerust met een registratiesysteem in het kader van CMS (container management systeem) en sommigen met een DIFTAR meetinstrument. Ook die meetinstrumenten worden in de werkplaats onderhouden en vragen zeer speciale onderdelen.

Rimses ook voor inkoop en verkoop

Auke Visser gaat verder: “Daarnaast gebruiken we ook de inkoop- en de verkoopmodules van Rimses. Inkoop van onderdelen, maar ook inkoop van diensten. Sommige reparaties laten we extern uitvoeren, maar de regie doen we altijd zelf. Dan werken we met een bestelbon en daaraan gekoppeld het Rimses werkorder.”

En dan heb je de facturatie. Auke Visser: “We factureren vanuit Rimses zowel aan interne afdelingen als extern, aan de omliggende gemeenten”.

Analyse en bijsturing van onderhoud

Bij Omrin is 40 % van het onderhoud preventief en 60 % correctief. Een deel van dat correctieve onderhoud bestaat uit storingen waardoor een voertuig echt niet verder kan rijden. Met Rimses kunnen we veel nauwlettender met die statussen omgaan en beter analyseren hoe vaak echte storingen zich voordoen en hoe die ontstaan. Omrin werkt met Rimses Analyzer die alle nodige info uit Rimses haalt. Dat laat ons toe om het onderhoud nauwkeuriger te plannen, met minder storingen tot gevolg en wagens die gewoon kunnen blijven doorrijden.”

Rimses6 zal ook in de toekomst het werk verlichten

Zeer recent werden Rimses en de samenwerking met RealDolmen opnieuw geëvalueerd en de conclusie was dat Rimses nog steeds het best bij de noden van Omrin past. Begin 2013 kwam er een nieuwe versie van Rimses op de markt, Rimses. “Ik geloof dat we dankzij Rimses nog verder kunnen groeien.” besluit Auke Visser. “Alles wat ons werk kan verlichten, is uiteraard welkom. En van Rimses weten we ondertussen zeker dat we dat mogen verwachten.”

Producten bij Omrin

Andere referenties in de afvalverwerking

  • MIROM Milieuzorg Roeselare en Menen
  • Van Gansewinkel

Omrin zamelt afval in, recycleert, bewerkt en verwerkt het. De inzameling gebeurt met speciaal daarvoor uitgeruste vrachtwagens die stuk voor stuk regelmatig een onderhoudsbeurt nodig hebben. “Omdat veelvuldige onderhoud in goede banen te leiden, hadden we echt een pakket als Rimses nodig. En na tien jaar blijft RealDolmen ons overtuigen van de voordelen.”