Alle storingsmeldingen en aanvragen in één systeem voor een betere communicatie

Voortaan geen losse mailtjes of storende telefoontjes meer

Alle meldingen en aanvragen komen terecht in één systeem zodat u als werkvoorbereider onmiddellijk een zicht hebt op alle vragen die een antwoord van u verwachten. Het is eenvoudig. Geef aan iedereen die een probleem wil doorgeven of iets nodig heeft van materialen of diensten, toegang via een internetbrowser tot eRimses. Nadat de aanvraag of melding is geregistreerd kunnen anderen ook zien dat een storing reeds gesignaleerd werd waardoor meldingen niet dubbel worden aangemaakt. 

Iedereen blij met de opvolging

Uw collega’s krijgen bovenop hun registratiesysteem ook informatie over de opvolging terug. Wat hebt u als technische dienst of onderhoudsafdeling ondertussen al gedaan met de storingsmelding of is het probleem intussen al verholpen? Hebben de inkopers de bestelaanvraag voor materiaal al kunnen oppikken en is de bestelling ondertussen al buiten? De aanvrager kan met filters kiezen om alleen de eigen meldingen op te volgen of ook deze van zijn collega’s.

Storingsmelding of werkaanvraag bevat meteen alle gewenste informatie

De medewerkers van productie maar eigenlijk iedereen die een melding registreert kan meteen aangeven op welke infrastructuur het probleem zich voordoet. De storing kan gedocumenteerd worden met foto’s en beschrijvingen zodat u meteen het probleem beter kunt inschatten. Bovendien weet u ook of het een ernstige storing is die dringend dient verholpen te worden. De aanvraag kan verder vermelden: of er specificaties voor veiligheid en milieu zijn en wie de acceptatie na oplossen van het probleem moet doen. Om de drempel voor registratie van een melding te verlagen, kunt u in uw bedrijf kiezen voor een eenvoudige functie waarmee het volstaat om een probleem te omschrijven en aan te geven hoe snel het probleem dient opgelost te worden.

Een materiaal of een dienst nodig? Het is zo opgezocht

Uw collega’s kunnen materialen en diensten opzoeken in een gebruiksvriendelijke catalogus.
eRimses detecteert automatisch of een artikel een magazijnartikel is of niet en of er beschikbare voorraad is of niet. Bij levering van het materiaal krijgt de aanvrager in eRimses een signaal zodat hij het geleverde materiaal meteen kan ophalen.
Voor eerder aangevraagde materialen heeft de aanvrager ook de mogelijkheid om bij een overschot aan materiaal een retouraanvraag aan te maken. Zo kunnen de materialen die niet nodig waren voor de uitvoering van een werk geretourneerd worden naar het magazijn of eventueel naar de leverancier.

Meteen ook ondersteuning van de workflow voor bestelaanvragen

Indien u ervoor kiest om te werken met goedkeuringen kunt u ook de personen die bestelaanvragen moeten goedkeuren toegang geven tot eRimses. Via een signaal krijgt de autorisator een overzicht van de aanvragen die op zijn goedkeuring wachten. Bij weigering kan de aanvrager ook de reden van afkeur consulteren. 

De voordelen op een rij

  • Eenmalige registratie van meldingen en aanvragen in één systeem
  • Er gaan geen meldingen of aanvragen verloren
  • Betere communicatie tussen iedereen
  • Betere opvolging van de storingsmeldingen tot de uitvoering
  • Onmiddellijk op de hoogte van levering van materialen
  • Kostenbesparing en kostefficiëntie door integrale opvolging van aanvraag tot centrale verwerking

 

U kunt ook bestelaanvragen maken via Rimses E-catalogus.

Downloads