Aperam garandeert veilig onderhoud met Rimses

Roestvast staalverwerker Aperam bevindt zich, vooral in Europa, in een sterk concurrentiële markt. Daarom wilt het bedrijf zijn kosten optimaliseren en efficiëntie verbeteren, door het standaardiseren en harmoniseren van zoveel mogelijk processen en dit op al zijn sites.

In de Genkse fabriek zet Aperam in op Rimses om de onderhoudsoperaties te beheren. Andere Aperam-vestigingen in Europa zullen dit voorbeeld snel volgen.

“Wij werken als sinds 1996 met Rimses”, start Ward Neven, Manager Steelplant/Production Services bij Aperam. “Aanvankelijk gebruikten we het heel specifiek voor magazijnbeheer, maar in 2006 koos de groep ervoor om de boekhouding en het magazijnbeheer te migreren naar SAP. In Genk wilden we graag met Rimses blijven werken en sindsdien gebruiken we het ook om de werkorders voor onze onderhoudsplanning te beheren. Dat deden we voorheen manueel in Excel en Access, een tijdrovende klus.”

“Toen we een tijd geleden de verschillende pakketten bekeken voor de onderhoudsplanning, was er even twijfel om de software te implementeren in onze Europese sites”, aldus Michel Berret, CIO bij Aperam. “Maar Genk kon ons overtuigen om naar Rimses te gaan. Het is een heel gebruiksvriendelijk pakket waar onze medewerkers snel weg mee zullen zijn. En, zo mogelijk nog belangrijker: het hele veiligheidsaspect voor de onderhoudsmensen zit er mee in geïntegreerd. Bovendien kan de implementatie van Rimses veel sneller gebeuren in vergelijking met andere toepassingen. Dit spaart tijd en geld uit. Vermoedelijk zullen tegen 2016 alle Europese vestigingen gemigreerd zijn naar Rimses.”

Prioriteit veiligheid

Veiligheid is voor Aperam een prioritaire zaak, vooral als het gaat om onderhoud van de installaties. Daarom vroeg Aperam aan RealDolmen om Rimses6 uit te rusten met specifieke functies die hieraan tegemoet komen. Aperam maakt deel uit van RealDolmens Advisory Board, een enthousiaste groep klanten die de software mee kunnen helpen ontwikkelen vanuit hun specifieke noden. “Zo’n initiatief vinden wij fantastisch: alle aspecten van Rimses komen aan bod en wij kunnen zelf ideeën aanbrengen om het pakket te verbeteren volgens wat onze business nodig heeft. En het blijft niet bij woorden want we zien dat er naar onze noden en vragen geluisterd wordt. Veel zit vandaag al in het pakket en we zijn er zeker van dat de software ook in de toekomst met ons mee zal evolueren”, zegt Ward Neven.

Als onderhoudsfirma’s bij Aperam aan installaties komen werken, staat de veiligheid bovenaan op de agenda . Alle informatie wordt verzameld in een werkvergunning waarin, naast de technische aspecten en vereisten, ook alle afspraken rond veiligheid zijn opgenomen. Dat gaat van draagplicht van veiligheids- en beschermkledij tot informatie over energietoevoer die eerst moet worden afgesloten alvorens te starten met het onderhoud. Het gaat om een hele reeks maatregelen die in één formulier zijn samengebracht.

Van drie toepassingen naar één overzichtelijk dashboard

Ward Neven: “Vroeger werkten we met drie verschillende softwaretoepassingen om dit alles te regelen. Dat was een tijdrovend proces en we moesten dezelfde gegevens verschillende keren manueel invoeren. Vandaar dat wij het zo belangrijk vonden om dit allemaal te kunnen bundelen in een enkel pakket: Rimses. Ook de inbeslagnames van machines en installaties regelen we hiermee.”

Bij zo’n inbeslagname (of consignatie) werkt Aperam volgens het principe LOTOTO, wat staat voor lock out, tag out en try out. Voor het onderhoud start, moet alle restenergie, bijvoorbeeld de elektrische energie, weggenomen worden. Om te vermijden dat iemand de energie terug inschakelt wordt een hangslot gehangen (lock out). Als dit gebeurd is, moet de technicus dit aangeven via een label (tag out). Vervolgens moet men testen of een bepaalde beweging, in dit geval geïnitieerd door stroomtoevoer, al dan niet nog uitgevoerd kan worden (try out). Die reeks stappen wordt vandaag volledig gevisualiseerd in Rimses, terwijl dit vroeger allemaal op papier gebeurde en minder overzichtelijk was. Maandelijks worden gemiddeld tot 500 werkvergunningen aangemaakt. Voor onderhoudswerken aan een grote productielijn kan het aantal oplopen tot 30 vergunningen.

“Het is voor ons een erg belangrijk voordeel dat de werkvergunningen en inbeslagnames voortaan mee geïntegreerd zijn in de toepassing waarmee we de werkorders opvolgen”, getuigt Ward Neven. “We zien nu in één oogopslag of een inbeslagname al dan niet gebeurd is via een overzichtelijk dashboard met groene en rode kleuren.”

Toekomstprojecten

Inetum-Realdolmen integreerde voor Aperam de extra modules rond veiligheid in Rimses en zal op vraag van de roestvast staalverwerker een aankoopportaal voorzien dat in verbinding staat met de e-catalogus.

Er komt bovendien een mobiele versie van Rimses.“Daar kijken we wel erg naar uit”, aldus Ward Neven. “Het is evident dat we hiermee nog meer tijd zullen winnen. Het opmeten van de tellers, wat bij sommige tellers dagelijks gebeurt en bij andere wekelijks, houden we vandaag nog bij op papier. Nadien wordt alles manueel ingegeven in het systeem. Via de mobiele versie van Rimses zal de medewerker dit ter plekke en rechtstreeks kunnen doen. Het bespaart ons tijd en we zullen nauwkeuriger werken, aangezien we geen fouten meer kunnen maken bij het overtikken.”

Overstap goed voorbereiden

In bepaalde vestigingen zal de komst van Rimses de manier van werken zeker veranderen, dus dat vraagt een goede voorbereiding en begeleiding inzake change management. “In zulke situaties is het erg belangrijk om een geloofwaardige projectleider en partner te hebben die de mensen kan overtuigen en betrekken in het verhaal. De communicatie en relatie met Inetum-Realdolmen zijn zeer goed. Dat komt onder andere omdat agility een waarde is die we gemeen hebben. Inetum-Realdolmen is een proactief bedrijf dat snel antwoordt op onze vragen en zijn software aanpast volgens onze noden. Dat is hun sterkte en in dit soort projecten is het ook noodzakelijk”, besluit Michel Berret.