Maintenance Management is een discipline

Maintenance Management is een discipline, maar vergt ook discipline. De zorg voor een hoge beschikbaarheid van de machines en een lange levensduur zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Maar het gaat verder. Maintenance managers houden zich ook bezig met de kosten van dat onderhoud en zaken als veiligheid en milieu.

Om het onderhoudsbeheer goed uit te voeren zijn ondersteunende hulpmiddelen noodzakelijk. Het is bij een bepaalde omvang en complexiteit om vele redenen niet meer mogelijk en wenselijk dit allemaal uit het hoofd te doen. Rimses is dan het hulpmiddel bij uitstek omdat het is gevormd door  mensen die kennis en expertise hebben van onderhoudsmanagement en onderhoudsprocessen.

Kracht van de schakel

Een keten is zo sterk als haar zwakste schakel. Maintenance managers zetten zich er voor in dat onderhoud geen “zwakke schakel” vormt binnen de keten van hun organisatie. Met Rimses bieden we hen een hulpmiddel dat hen in staat stelt een positieve bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen. Bijvoorbeeld door het bereiken van een goede OEE (Overall Equipment Effectiveness), de benuttingsgraad van de aanwezige machines.

Maar ook het onderhoud op zich is als een keten met schakels. Goed onderhoud hangt samen met tal van aspecten zoals: het opstellen van de juiste onderhoudsplannen, het snel kunnen uitvoeren van correctief onderhoud indien nodig, het beschikbaar hebben van de juiste mensen en middelen,... Rimses biedt een geïntegreerde oplossing die de volledige keten van onderhoud omvat. Door de mogelijkheid van workflows is er de zekerheid dat er geen belangrijke delen worden vergeten en dat alle stappen logisch en inzichtelijk worden gezet. Alleen op die manier ontstaat de sterkste keten. 

Met kennis van zaken

Van een Maintenance Manager wordt verwacht dat hij een brede kennis van zaken heeft. Door deze kennis te borgen ontstaat herbruikbare informatie. Rimses Analyzer biedt de mogelijkheid om eenvoudig  Rimses informatie om te zetten in krachtige rapportages. Die rapporten kunnen bijvoorbeeld de basis vormen van het onderzoek naar de oorzaken van bepaalde storingen (Root Cause Analyse). Dergelijke analyses kunnen gebruikt worden om al in de designfase van een nieuwe asset/investering de juiste keuzes te maken. Het gaat immers niet enkel om de initiële prijs van een investering maar veel meer om de TCO (Total Cost of Ownership) in combinatie met de prestaties. Men zou ook kunnen spreken over TPO (Total Profit of Ownership).

Image
Expertise

Goed Maintenance Management met behulp van Rimses zal leiden tot verbeterde onderhoudsprestaties. Neem vandaag nog contact met ons op. Wij komen graag met u  spreken over uw specifieke situatie en tonen graag de mogelijkheden van onze oplossingen. 

Deze functies zijn beschikbaar in de producten: