Voldoe eenvoudiger aan de compliancy-eisen dankzij Rimses

Moet u ook steeds sneller en opnieuw aantonen hoe uw processen worden uitgevoerd?
Is traceability ook voor u een vereiste? Spendeert u veel tijd aan audits? Doet u het onderhoud in een voedingsbedrijf waar u onderhevig bent aan de HACCP , IFS en BRC norm?

Snel over de nodige informatie beschikken vergt dat u gegevens over uw infrastructuur, uw productie-installaties en machines en de acties die erop gebeuren centraal opslaat. Maar daar stopt het niet bij. Wie zijn de betrokken medewerkers? Zijn zij voldoende geschoold en beschikken zij over de nodige certificaten?

Gegevens opslaan is belangrijk maar evenzo vlot de informatie kunnen vinden. Zo kunt u efficiënt ingaan op de vragen van uw auditors. Vaak zijn het wetgevende instanties of controlebureaus maar ook partners waarmee u zaken doet, aan wie u op regelmatige basis relevante informatie dient te bezorgen. Of wellicht hebt u een eigen normering.

Met Rimses wordt het zoveel eenvoudiger om te voldoen aan deze compliancy-eisen.
Immers u beschikt over een centrale database waar u al de relevante informatie over uw onderhoudswerkzaamheden en impact op andere bedrijfsprocessen op één plaats bijhoudt.

Maar er is meer. U beschikt ook over volgende functionaliteiten ter ondersteuning van compliancy:

Traceability van acties

U moet kunnen voorleggen wie, wat en wanneer heeft gedaan bij een probleem. Rimses logt perfect alle stappen van uitvoering. Bovendien beschikt u over een historiek waarin u vanuit verschillende perspectieven kunt zoeken. Welke werken werden uitgevoerd in een betrokken periode? Waarom gebeurde een uitvoering? Welke waren de vaststellingen? Wie waren de verschillende betrokken medewerkers? Onmiddellijk hebt u alle informatie met één druk op de knop ter beschikking. 

Documentbeheer

Rimses zorgt ervoor dat u vanuit één plek al uw documenten kunt opslaan en raadplegen met uitgebreide opzoekmogelijkheden. U hebt de mogelijkheid om documenten te verbinden aan:

  • Assets en werkorders: instructies, documentatie van de fabrikant, schema’s, tekeningen, foto’s,…
  • Klanten en leveranciers: afspraken, communicatie, …
  • Contracten: Pdf’s van getekende overeenkomsten, bijlagen,…
  • Veiligheidsdocumenten: werkvergunningen, veiligheidsregels, …

Checklists en inspecties

Voor alle inspectierondes kunt u gebruik maken van checklists. Wanneer u deze ook periodiek wilt uitvoeren, laat u het systeem automatisch checklists aanmaken. Na uitvoering zijn alle bevindingen tot op het niveau van het voorwerp van inspectie aantoonbaar. Rimses geeft u signalen wanneer de bevindingen extra opvolging vergen.

Validatie van vrijgave voor productie na een technische interventie

Met validatie bent u zeker van controle, waardoor u veilig terug kunt produceren. Denk hierbij ook aan voedselveiligheid. Bovendien bewaart het systeem alle validaties zodat u steeds kunt zien wie de validatie op welk tijdstip heeft uitgevoerd, met verwijzing naar eventuele opmerkingen.

Opvolging kwalificaties en opleidingen werknemers

In één overzicht kunt u zien of een werknemer nog een geldige kwalificatie heeft. Zo bent u verzekerd van de juiste persoon met de juiste diploma’s voor gespecialiseerd werk. Rimses brengt u op de hoogte wanneer een werknemer zijn opleiding moet actualiseren.

Opvolging van certificaten en keuring van levering

U kunt opvolgen of uw leverancier het vereiste certificaat heeft bezorgd. U weet meteen of de certificaten nog geldig zijn. U bepaalt of de kwaliteit van levering van uw leverancier gekeurd moet worden. U weet op elk ogenblik hoeveel onderdelen nog in keuring zijn.

Waar gebruikt

Met deze handige functie weet u meteen in welke assets een onderdeel is opgenomen in de materiaallijst maar ook voor welk werk een bepaald onderdeel werd gebruikt. Bij problemen met een onderdeel kunt u snel de betrokken assets terugvinden.

Kortom, als u steeds wilt werken aan de hoogste niveaus van compliancy dan biedt Rimses de oplossing.