Geen dubbel werk dankzij Rimses Interface

U wilt vast niet dat als u reeds met een ERP-systeem of een financieel systeem werkt u gegevens in beide systemen moet invoeren. Dit zou nodeloos fouten in de hand werken en ook veel tijd van uw medewerkers vragen. Bovendien weet u niet welk systeem nu de juiste bijgewerkte informatie heeft. Gelukkig bestaat er de mogelijkheid van interfaces tussen twee systemen. Daarbij is het belangrijk dat deze interfaces niet iedere keer als er een upgrade of update van de applicatie is, moeten herschreven worden. Realdolmen heeft de interfaces voor de entiteiten die in een CMMS worden beheerd (objecten, werkorders, leveranciers, ... ) gestandaardiseerd. Dit betekent voor u dat de interfaces blijven bestaan ook bij een update of upgrade van het systeem.

Rimses Interfacemodule

Om met andere applicaties zoals ERP-applicaties (MS Dynamics AX, SAP, JD Edwards,…) en financiële applicaties te kunnen interfacen, voorziet Rimses Interface in een interfacemodule die gebruik maakt van een mapping component die toelaat om de formaten waarin gegevens tussen twee applicaties worden uitgewisseld op elkaar af te stemmen. Rimses Interface maakt gebruik van XML of ASCII gegevens die kunnen uitgewisseld worden via het file systeem, via de windows message queue of via een webservice.

Mappingtool

Omdat verschillende systemen nu eenmaal voor entiteiten verschillende benamingen en attributen gebruiken moet er een vertaling zijn tussen de twee systemen. Zo werken we in Rimses bijvoorbeeld met Objecten voor o.a. machines. We kennen daarbij Object Code, Object Name, Object Type, Object Subtype, Costcenter Code,.. Het kan best zijn dat in de applicatie waarmee moet gepraat worden, men spreekt van Assets voor machines met Asset ID, Asset Name, Asset Group, Asset Subgroup, Allocation Cost,... Om de vertaling te kunnen uitvoeren heeft RealDolmen een eigen mapping tool gemaakt wat als voordeel heeft dat u geen andere dure mapping tools hoeft aan te schaffen.

Interface mechanisme en functionaliteit

Uitwisseling van gegevens kan in beide richtingen gebeuren: export van gegevens van Rimses naar bijvoorbeeld uw ERP-systeem of andersom import vanuit het ERP-systeem naar Rimses. Daarbij kunnen de gegevens online interactief uitgewisseld of kunnen de gegevens via een batch op een gepland moment aangereikt worden aan het andere systeem voor import of expert van gegevens. Het beheer van de interfaces wordt ondersteund met functionaliteiten in de applicatie voor het instellen van beheerrechten, communicatie logging en foutafhandeling.

Ons team staat klaar om uw interfaces te realiseren

Onze consultants en specialisten helpen u bij het nemen van bepaalde beslissingen. Welke functies worden in welke applicatie uitgevoerd? Gebeurt factuurregistratie voor inkoopfacturen voor onderhoud bijvoorbeeld in Rimses of in het ERP-systeem? Wie zal de master zijn voor bepaalde entiteiten? Hoe worden gegevens best uitgewisseld on line of in batch? Moeten gegevens die normaal niet in Rimses beheerd worden ook beschikbaar zijn ter consultatie in Rimses?

Rimses Interface bij onze klanten

Bij verschillende klanten hebben wij interfaces tussen Rimses en andere systemen voor inkoop- en vooraadbeheer, financiële applicaties, ERP-systemen ... Lees meer over de interface met SAP in het klantenverhaal van Aperam Genk.

Image
Rimses Interface