August 12, 2019

Sinds vele jaren zijn we vanuit het Rimses team begaan met onze klanten om deze zo goed mogelijk te begeleiden bij het gebruik van ondersteunende software voor de organisatie van de onderhoudswerkzaamheden. We stellen vast dat er nog een groot potentieel is aan verbetering eens men goed aan de slag is met het onderhoudspakket. Er zit een schat aan informatie omsloten in het pakket dat we middels de Deming cirkel theorie van Plan Do Check Act kunnen hanteren voor daadwerkelijke opvolging, bijsturing en verbetering van het onderhoud.
Onze rapporteringstools kunnen ingezet worden als een accelerator om diverse thema’s van optimalisatie aan te snijden zoals bv. de opvolging van controle- en inspectielijsten. Door dit gecontroleerd uit te voeren verkrijgt men statistische informatie over de bevindingen van controles die toelaten om acties te nemen, feedback voor audits te geven, preventief onderhoud bij te stellen, controles aan te passen. Met diverse Pareto analyses kunnen pijnpunten van installaties naar boven gehaald worden om vervolgens optimalisaties uit te voeren en op te volgen.

Benieuwd naar de toegevoegde waarde, houd onze website in de gaten waar we zullen informeren over de mogelijke optimalisatietrajecten.

 

Image
maintenancesoftware-news