Multi-magazijn

Voor een vlotte organisatie van de voorraadartikels beschikt Rimses over uitgebreide magazijnfuncties. U kunt een artikel op voorraad houden in meerdere magazijnen. Als u met uw leverancier verschillende prijzen per locatie hebt onderhandeld dan kunt u in Rimses de prijsafspraken bijhouden per magazijn. Per magazijn stelt u de herbevoor-radingsparameters in. U kiest voor een herbevoorrading via bestelvoorstellen, via werkaanvragen voor maakartikels of via transfers tussen magazijnen. Herbevoorrading kan via EOQ (Economic Order Quantity) of via minimum en maximum voorraad.

Voorraadopvolging

U kunt de voorraad opvolgen per locatie en locatietype. Al naargelang het soort artikel hebt u behoefte aan lotopvolging waarmee u de traceerbaarheid van uw artikels mogelijk maakt. Zo biedt het systeem de mogelijkheid om lotopvolging in te stellen bij ontvangst en/of uitlevering van de goederen. Op een artikel wordt steeds de voortschrijdende gemiddelde prijs en de laatste prijs bijgehouden.

Transacties

Het is belangrijk dat u alle magazijnbewegingen vlot kunt registreren. Immers alleen als alle transacties geregistreerd zijn, zal uw voorraad in het systeem ook overeenstemmen met de fysieke voorraad.
Rimses is uitgerust met gebruiksvriendelijke mogelijkheden om vlot uitleveringen, teruggaves, magazijntransfers en voorraadcorrecties uit te voeren. In één beweging kunt u meteen meerdere artikels selecteren voor de transactie waardoor u sneller kunt werken. Rimses ondersteunt ook de integratie met een financieel systeem door gebruik van een kostenplaats of een werkorder op iedere transactie en door middel van Rimses Interface waarmee u vlot met uw financieel systeem kunt koppelen.

Inventaris controle

U maakt tellijsten aan voor de inventaris van uw voorraad. U kunt selecties maken uitgaande van locaties zodat u de tellingen in functie van locaties kunt voorbereiden. Opdat u tellingen op verschillende tijdstippen kunt uitvoeren, kunt u selecteren op nog niet getelde voorraad. Bij ingave van tellijsten zal Rimses u erop wijzen indien er een beweging is geweest na aanmaak van de tellijst.

Voorraad scannen

Met scanners of met Rimses Mobile kunt u de werking van uw magazijn optimaal organiseren. De magazijnier is niet verplicht om steeds voor iedere registratie van uitlevering naar zijn werkplek terug te keren. Indien u geen magazijnier hebt, kunt u op deze wijze er toch voor zorgen dat iedere uitlevering gescand wordt. Ook controle van de inventaris kunt u vlot met de scanner of Rimses Mobile uitvoeren.

Deze functie is beschikbaar voor Zetes scanners en Rimses Mobile.

Uitleningen

Als u een gereedschap of tool uitleent, wilt u ook bijhouden aan wie u de uitlening doet.
In Rimses registreert u welke tool u uitleent, aan wie voor welk werkorder of op welke kostenplaats. U houdt bij wanneer u een gereedschap of tool terug verwacht. U kunt de kost van uitlening toerekenen aan het werk of aan de kostenplaats. Het systeem voorziet dat u een uurtarief van uitlening kunt ingeven op de tool of het gereedschap.
Bij de teruggave wordt de kost van de uitlening berekend op basis van de tijd van uitlening.

Logistieke opvolging van wisseldelen

Voor de aanschaf van wisseldelen of unieke repairables zoals bijvoorbeeld motors, kranen, matrijzen, ... werkt u met artikels die u individualiseert. Zo hebt u de voordelen van beide aspecten: voor de aanschaf en voorraad gedraagt uw wisseldeel zich als artikel, voor de opvolging van het onderhoud bouwt u een historiek op die gericht is op de machine en de eventuele functionele positie.

Consultatie voorraadgegevens

U kunt snel voorraadgegevens raadplegen: totale voorraad, beschikbare voorraad, gereserveerde voorraad, ... U ziet actuele informatie, historiek en u kunt vooruit kijken met een handige magazijnprojectie. U weet hoeveel voorraad in de bestelfase zit, hoeveel er besteld is (voor bestelaanvragen en voor voorraad) en hoeveel van de voorraad gereserveerd is. U beschikt standaard over historische gegevens voor magazijnbewegingen, ontvangsten, bestellingen en voorraadcorrecties en rapporten voor: de waarde van de voorraad, voorraadrotatie, verbruiken, ABC analyse,...

Deze functies zijn beschikbaar in de producten:

Rimses Premium

Rimses Expert

Rimses Service

In het product Rimses Fundamental is er slechts een beperkte voorraadfunctie om gegevens te kunnen uitwisselen met andere systemen (ERP-systemen).