Uw voorraad onder controle

Een goed voorraadbeheer vraagt een evenwicht tussen de zekerheid om alle onderdelen en wisselstukken voor onderhoudsbeheer tijdig ter beschikking te hebben en de kosten van een te hoge  en/of verkeerde voorraad aan te leggen.

Classificatie van wisselstukken en onderdelen

Is een onderdeel kritisch? Het niet ter beschikking hebben van het wisselstuk heeft technische gevolgkosten. In dit geval kunnen de kosten van een mogelijke stilstand van productie vele malen hoger zijn dan de voorraadkost. Wat is de gewenste beschikbaarheid van het wisselstuk voor productie en wat is de beschikbaarheid bij de leverancier? Kunt u het onderdeel vlot aankopen bij meerdere leveranciers of heeft uw voorkeurleverancier een snelle levertijd? Wat is de orderwaarde van het onderdeel of wisselstuk? Voor niet kritische onderdelen met een zeer lage waarde zult  u eerder een grijpvoorraad aanleggen.

Vooral voor kritische onderdelen waarvan u zelf de beschikbaarheid wilt garanderen, is het aangewezen om hiervan voorraad aan te leggen. Voor niet kritische onderdelen kunt u voorzien dat u deze tijdig kunt inkopen bij de leverancier. Indien de leverancier beschikt over een electronische catalogus kunt u zelfs uw bestelaanvraag meteen via de web catalogus invoeren. 

Image
Screenshot Inventory Management

Niet te veel maar ook niet te weinig stock

U wilt geen stockbreuk leiden voor een kritisch onderdeel. U kunt Rimses zo instellen dat het systeem voor u de voorraad monitort en u helpt om de voorraad op peil te houden. Per onderdeel kunt u voor meerdere magazijnen herbevoorradingsparameters opzetten waarbij u kunt herbevoorraden via bestelvoorstellen, werkaanvragen voor maakartikels en via transfers tussen magazijnen. U werkt met een reserveringshorizon zodat u geen stock opbouwt die u nog niet nodig hebt.

Wanneer een werkorder voorbereid wordt, kunt u onderdelen reserveren voor het uit te voeren werk. Indien een reservatie buiten de reserveringshorizon valt waarin u de onderdelen nog tijdig kunt herbevoorraden, zullen de onderdelen nog niet van de beschikbare voorraad worden genomen. Op deze manier vermijdt u een te vroege aankoop voor dure onderdelen.

Voor periodiek onderhoud kunt u automatisch voorzien dat telkens opnieuw de benodigde onderdelen tijdig worden gereserveerd, zodat deze beschikbaar zijn als de taak moet uitgevoerd worden. 

Optimale flexibiliteit in eenheden

U kunt uw magazijn beheren in de voorraadeenheid waarin u uitlevert en uw aankopen plaatsen in de eenheid waarmee de leverancier werkt. U maakt gebruik van een conversiefactor tussen beide eenheden.

Centrale herbevoorrading

Als u werkt met afdelingsmagazijnen kunt u een bedeling van deze magazijnen opzetten vanuit een centraal magazijn via Topping up of Double pot methodes. Dit zijn methodes om procedureel een voorraadbreuk te vermijden met bijvoorbeeld het verplaatsen van één van twee voorraadbakjes als de voorraad te laag wordt. U kunt Rimses zelfs de optimale route voor bedeling van uw afdelingsmagazijnen laten voorstellen. 

Deze functies zijn beschikbaar in de producten:

In het product Rimses Fundamental is er een beperkte voorraadfunctie om gegevens te kunnen uitwisselen met andere systemen (ERP-systemen).