Plan onderhoudstaken vlot op het planningsbord

Bij het plannen van de onderhoudstaken is het belangrijk dat u een zicht hebt op de beschikbaarheden van technici en of er al dan niet aan een installatie mag en kan gewerkt worden. Om u hiervan een overzicht te geven, hebt u in Rimses een aantal planningsborden ter beschikking met verschillende invalshoeken.

Grafisch planning per persoon

U wilt op korte termijn onderhoudstaken inplannen. Dit kunt u vlot met het planningsbord voor grafische planning per persoon. Om de werken toe te wijzen kunt u werkorders op het planningsbord toewijzen aan één of meerdere uitvoerders. U kunt daarbij bepalen welke werken u wilt inplannen tot op het niveau van de uitvoerders gekoppeld aan een afdeling of aan een ploeg.

Vanuit een overzicht onderaan het bord kunt u eenvoudig door het verslepen van het werkorder naar het planningsbord het werkorder toekennen aan één of meerder uitvoerders. Als planner ziet u welke uitvoerders beschikbaar zijn. Vanuit de vakantieregistratie in Rimses worden ook onbeschikbaarheden van een persoon in de planning visueel gemaakt. U kunt werkorders op het bord verslepen en verplaatsen in de tijd of splitsen waardoor de doorlooptijd geen volledig beslag legt op de planning.

Grafische capaciteitsplanning

Met de grafische capaciteitsplanning geeft Rimses aan de planner een krachtig grafisch planningsbord voor het opvolgen van werkorders en de beschikbare capaciteit op iets langere termijn.
U hebt in deze planning tegelijkertijd een beeld van de werklast voor alle onderhoudstaken of een selectie hiervan en de beschikbare capaciteit aan mankracht voor de uitvoering van de taken.

Via het eenvoudig verslepen van blokken is er een grafische voorstelling van planningswijzigingen.
Het planningsbord geeft een compleet overzicht over alle uit te voeren werken op basis van werkorders, planmatig onderhoud en prognoses (toekomstig werk) voor planmatig onderhoud. De tijd-as kan dynamisch ingelegd worden. Dit laat toe dat overbelasting op korte en lange termijn snel boven water komt.

Simulaties zorgen ervoor dat de werkvoorbereider niet belast wordt met voorlopige wijzigingen. De planner kan wijzigingen vanuit de grafische capaciteitsplanning doorvoeren naar de werkorderparameters voor uitvoering: uitvoerder, ploeg, werktijd en startdatum.

Planning van preventief onderhoud

Via het planningsbord voor visualisatie planning en prognose hebt u een instrument waarmee u doelgericht op het niveau van de installaties of groepen van installaties of machines het werk voor gepland onderhoud kunt opvolgen en bijsturen indien nodig. Met zoekfilters bepaalt u onder andere voor welke installaties of groepen van installaties u het gepland onderhoud voor een bepaalde periode wenst te zien. U ziet zowel gepland onderhoud als de prognoses voor het gepland onderhoud.

Deze functies zijn beschikbaar in de producten:

Downloads