Inspectierondes snel en efficiënt uitvoeren

U wilt uw technici vlot op pad kunnen sturen om inspectierondes die u in het kader van preventief of predictief onderhoud regelmatig uitvoert, snel en efficiënt te laten verlopen.
De functie Checklist of Controlelijst is een instrument om uw inspectieronde op te zetten. U kunt vlot een checklist samenstellen waarbij u de inspectietaken groepeert per installatie of machine. Daarbij bepaalt u in welke volgorde de inspectieronde wordt gelopen zodat u rekening kunt houden met de werkelijke weg die gevolgd moet worden in de fabriek.

De checklist kan vlot en flexibel door het gebruik van templates herbruikt worden voor andere inspecties op andere installaties. Binnen een checklist kunnen inspectietaken op één installatie ook herbruikt worden voor inspectietaken op andere assets. Indien op verschillende installaties dezelfde taken moeten uitgevoerd worden, koppelt u de taken in één keer naar al die installaties.
Op basis van de controlelijst kunt u zowel éénmalige werkorders als repetitieve werkorders voor preventief onderhoud aanmaken.

Net zoals u gewoon bent om op papier een controle af te vinken als ze wordt uitgevoerd, duidt u in een keuzelijst aan of de controle OK of niet OK is. Indien de controle niet OK is, geeft de technicus aan waarom de controle niet voldeed. De planner van het werkorder krijgt hiervan een signaal zodat hij meteen adequaat de nodige acties kan ondernemen.

Meetwaarden registreren

Op een inspectieronde moet u vaak meetwaarden registreren op basis waarvan u conditioneel onderhoud kunt aansturen. De functie Checklist laat toe dat u ook meetwaarden kunt registreren. Daarbij laat Rimses u meteen met een kleurcode zien of de meetwaarde binnen het bereik van toegelaten meetwaarden ligt. Bij overschrijding van een onder- of bovengrens zal er onmiddellijk een actie door het systeem worden voorgesteld. U bepaalt op voorhand welke actie er genomen moet worden wanneer een meetwaarde niet binnen het toegelaten bereik is. Dit kan gaan van een signaal, werkaanvraag tot een werkorder. Op deze wijze kunt u verbeter-werkorders voor proactief onderhoud aanmaken.

Deze functies zijn beschikbaar in de producten:

Stappenplan checklist

Stap 1

Maak een checklist aan met verschillende taken die u wilt laten uitvoeren door een technisch medewerker.

Stap 2

Maak een werkorder aan dat gebruik maakt van de checklist. Kies een installatie waarop de verschillende taken moeten uitgevoerd worden.

Stap 3

Bij het gereedmelden van het werkorder kan de technicus per taak aangeven of de taak OK, niet OK of niet van toepassing is. Indien de taak niet OK is, is extra uitleg vereist. De verantwoordelijke van het werkorder krijgt een signaal als de taak niet OK is.

Downloads