Preventie is beter dan genezen

Door het uitvoeren van preventief onderhoud kunt u vermijden dat uw machines slechter beginnen te werken of zelfs helemaal niet meer functioneren. Zo vermindert u de gevolgkosten van stilstanden van machines. Dit betekent dat u vooraleer de problemen opduiken al onderhoudsinterventies wilt uitvoeren. Preventief kunt u voor onderhoud aan de slag gaan op basis van periodiek en predictief onderhoud.

Periodiek onderhoud

U voert inspecties en interventies uit op basis van een vaste frequentie of op basis van een aantal draaiuren. De functie voor Planmatig onderhoud binnen Rimses helpt u om automatisch alle nodige preventieve onderhoudsbeurten op basis van periodiek onderhoud aan te maken.

U kunt daarbij gebruik maken van:

Standaard werkzaamheden

U maakt templates aan voor een taak met daarop alle werkvoorbereiding inclusief de raming van de werkzaamheden en begeleidende documenten zoals foto’s, plannen, beschrijvingen... Wanneer u een preventief werkorder maakt, kunt u dit baseren op de standaard werkzaamheid zodat u snel alle informatie en uit te voeren taken koppelt aan uw werkorder.

Planmatig onderhoud

Rimses maakt voor u automatisch met een bepaalde frequentie preventieve werkorders aan. De frequentie kunt u bepalen in functie van tijd of tellers of een combinatie van tijd en tellers (wat het eerste verstreken is). U kunt meerdere planmatige onderhoudsbeurten koppelen aan een asset. Maar u kunt tevens een planmatige onderhoudsbeurt koppelen aan meerdere assets via clustertaken.

Clustertaken

Omdat u niet voor elke taak een werkorder wilt aanmaken, biedt Rimses u de mogelijkheid om takenclusters te vormen die u kunt koppelen op een werkorder. Voor smeerrondes maakt u clusters van één of meerderde taken op verschillende installaties of machines. U kunt ook taken groeperen die u op één toestel of machine wenst te laten uitvoeren met één werkorder.

Checklists

Met de functie Controlelijsten krijgt u de mogelijkheid om tijdens inspectierondes in functie van de installaties op uw fysieke ronde inspecties als OK of Niet OK aan te duiden. Met Rimses Mobile hebt u niet langer papier en pen nodig want u kunt de checklist op Rimses Mobile afwerken.

Onderhoudsschema’s

Als u meerdere taken volgens een cyclus moet uitvoeren, kunt u deze taken aan een onderhoudsschema koppelen. Denk aan het onderhoudsschema waarin u een klein onderhoud en een groot onderhoud laat afwisselen. U kunt meerdere onderhoudsschema’s koppelen aan een asset.

 

Planning van preventief onderhoud

Om een overzicht te houden over het preventief onderhoud heeft Rimses een gebruiksvriendelijk grafisch planningsbord waarop u het geplande onderhoud snel en duidelijk kunt visualiseren. Met zoekfilters bepaalt u onder andere voor welke installaties of groepen van installaties u het gepland onderhoud voor een bepaalde periode wenst te zien. U kunt in de toekomst kijken of er niet veel werk gepland is voor een bepaalde periode, immers Rimses toont u ook de prognoses op basis van het gepland werk.

Deze functies zijn beschikbaar in de producten:

Downloads