Workflow werkafhandeling

Opdat iedereen die betrokken is bij het onderhoud van infrastructuur, rollend materieel, machines, en toestellen op de hoogte is van alle informatie, is het nodig dat alle stappen in het proces van onderhoud worden geregistreerd in een systeem.
Rimses voorziet in het Werkorderbeheer in alle functies voor de aanvrager, de werkvoorbereider, de planner en de uitvoerder van het werk. Een voorbeeld van een uitgebreide workflow vindt u in het schema.

U bent echter niet verplicht om alle stappen voor een werkorder uit te voeren. De werkvoorbereider kan meteen een werkorder aanmaken en hoeft dus niet te vertrekken van een werkaanvraag. Sterker nog, voor rush werkorders zult u het werkorder pas invullen na de uitvoering en dit om de informatie niet verloren te laten gaan. U bepaalt zelf welke stappen in het proces nodig zijn.

Zo kunt u bepalen of u werkorders enkel technisch wenst gereed te melden. Of dat u ook een stap wilt voorzien om na het technisch gereedmelden van het werk het werkorder administratief af te sluiten. Dit kan nadat alle kosten op het werkorder zijn verzameld. Het werkorder is dan definitief afgesloten.

Image
workflowprocess-image-2

Rimses is workflow gedreven

Wanneer bepaalde procedures moeten gevolgd worden, wilt u dit ook kunnen vastleggen zonder dat dit elke keer opnieuw dient ingesteld te worden. Rimses laat u toe om de workflow voor werkafhandeling te configureren zodat u kunt bepalen of autorisatie voor werkaanvragen of werkorders nodig is.

U legt in wie een werkaanvraag of een werkorder moet goedkeuren en vanaf welk bedrag.

U bepaalt naargelang het soort van onderhoudswerk of een werkorder kan vrijgesteld worden van autorisatie.

U kunt procedures ook afdwingen door bepaalde vensters van Rimses automatisch te laten opstarten waardoor de gebruiker verplicht is om gegevens in te vullen. Dit kunt u ook voor individuele velden doen. Met een venster lay-out aanpassing kunt u zelfs de tabvolgorde bepalen en de gebruiker sturen over de vereiste velden.

Rimses communiceert met signalen aan de betrokken personen of een handeling van hen vereist is. Dit kan gaan van signalen voor autorisatie van de werkaanvraag of het werkorder tot signalen voor kennisgeving van wijzigingen aan werkorders voor planners tot signalen voor acceptatie van het werkorder voor bijvoorbeeld de productieverantwoordelijke. Deze signalen zijn ook via e-mail te ontvangen

De workflow voor werkafhandeling is beschikbaar in de producten:

Downloads