Goede communicatie en organisatie van onderhoudstaken

Voor een goede organisatie van uw onderhoudsactiviteiten hebt u een goed instrument nodig om vlot met iedereen te kunnen communiceren. Zo moeten medewerkers van productie u snel en adequaat een storing of een probleem kunnen melden. Werkvoorbereiders moeten met alle beschikbare informatie over een machine of een installatie aan de slag gaan voor hun werkvoorbereiding. De uitvoerders van een onderhoudstaak moeten weten welke taak aan hen is toegewezen en de specificaties voor de uitvoering van de taak kennen. Aan het eind van de rit is de onderhoudsmanager geïnteresseerd in de cijfers over de werking van de onderhoudsdienst.
Met de functies voor werkorder beheer in Rimses kunt u alle partijen met mekaar laten praten en vlot informatie laten uitwisselen en dat vergroot de efficiëntie.

Image
wo-management

Aanvragen

Rimses geeft u verschillende mogelijkheden om een storing of probleem te melden.

Met de aanvragen functionaliteit in Rimses of via eRimses (web-aanvragen) kan een productiemedewerker alle uit te voeren taken rechtstreeks communiceren aan de onderhoudsafdeling. Hierdoor worden alle taken opgenomen in het systeem en gaat er geen informatie verloren. Tevens worden de medewerkers van de onderhoudsafdeling niet gestoord door telefoontjes. De aanvragers op hun beurt kunnen opvolgen wat er met hun storing of probleem gebeurt.

Logboek

Bent u als bedrijf verplicht om alles wat er in een shift gebeurt te noteren, u kunt in Rimses het logboek bijhouden. Zo kunnen werknemers in het elektronisch logboek naast alle communicatieve meldingen ook meldingen voor een werkaanvraag registreren. Bovendien krijgen zij in het logboek terugkoppeling van de werkorders. U kunt het logboek volledig of in functie van ingelegde filters voor een bepaalde periode afdrukken.

Werkvoorbereiding

Om het werk van de onderhoudsafdeling goed te organiseren heeft de werkvoorbereider verschillende instrumenten ter beschikking ter voorbereiding en planning van alle werken.

Het overzicht van de werkorders geeft met zeer uitgebreide en flexibele selectiemogelijkheden de werkvoorbereider de mogelijkheid om de werken logisch naar status, afdeling, prioriteit , installatie, werktype,... te groeperen.
Zo kan de werkvoorbereider gericht bepaalde taken voorbereiden met een raming van de uit te voeren werkzaamheden inclusief de benodigde materialen, bestellingen en te voorziene gereedschappen. De werkvoorbereider kan werkinstructies ingeven of kan de werken baseren op standaardtaken. Hij kan daarbij rekening houden met de veiligheid door gebruik te maken van werkvergunningen, LOTO-procedures (Lockout Tagout), vereiste documenten, autorisaties, aan te duiden acceptaties en verplichte postinspecties.

Planning

Voor de planning van de werkorders beschikt de werkvoorbereider in Rimses over uitgebreide planningsborden.

To-Do list

De technicus kan heel eenvoudig de werken zien welke moeten uitgevoerd worden.
Hij kan alle informatie van de werkbon consulteren of de werkbon afdrukken inclusief gekoppelde documenten. Bij het gereedmelden van het werk kan de technicus een omschrijving geven voor de uitvoering van het werk, de gewerkte uren, de verbruikte materialen en diverse kosten registreren. Door de registratie van de verbruikte materialen is meteen ook de voorraad van de onderdelen geactualiseerd. Indien gewenst kan de technicus ook meteen een vervolgopdracht aanmaken.

Cijfers en informatie

Eens een werkorder is gereedgemeld, kunt u vanuit de werkorder historiek met krachtige selecties werkorders groeperen in functie van installaties, gemaakte kosten, werktypes, symptomen, oorzaken, acties, storingscategoriën, ...
Op de informatie van de werkorders kunt u uitgebreide analyses loslaten om te zien hoe uw KPI's (Key Performance Indicators) evolueren via Rimses Analyzer.

De functies:

  • Aanvragen
  • Logboek
  • Werkvoorbereiding
  • Te-doen-lijst
  • Standaard rapporten

zijn beschikbaar in de producten:

De functie Planning is beschikbaar in

Downloads