Implementatieconsultants zorgen voor resultaat

Een implementatie consultant begeleidt u bij de inrichting van het systeem. Onze aanpak gaat daarbij uit van een stapsgewijs veranderingsproces voor het in gebruik nemen van het systeem. Door geleidelijk te werk te gaan, kunt u al snel resultaat boeken en zullen ook de gebruikers de voordelen zien van het systeem. Dit kan alleen maar omdat u in Rimses de parameters voor het inrichten van het systeem kunt laten groeien.

Onze consultant legt uw beginsituatie vast aan de hand van een quick scan of assessment. Samen met u worden de doelstellingen vastgelegd die u wenst te realiseren met het CMSS. De consultant bekijkt uw manier van werken en stelt indien nodig business process re-engineering voor. Steeds proberen wij u te wijzen op de mogelijkheid om best practices in te voeren. Zo kunt u mee genieten van de rijke standaard functionaliteit maar hebben wij ook oog voor wat specifiek is voor uw bedrijf of de sector. Door de jaren heen zijn het onze klanten die het systeem rijker hebben gemaakt en met ons mee denken bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit. 

Ook bij het implementeren van onderhoudsstrategieƫn als RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance) of bij de creatie van uw rapportering rond OEE (Overall Equipment Effectiveness), kunt u beroep doen op onze ervaring.

Typisch bij een implementatie zijn de keuzes voor volgende elementen:

  • configuratieparameters
  • gebruikersprofielen
  • workflows binnen het systeem
  • data en datastructuur
  • dataconversie en data upload uit bestaande systemen
  • venster lay-out aanpassingen
  • documenten
  • rapporten.

Tijdens het implementatietraject wordt ook gekeken of Rimses gegevens moet uitwisselen met andere systemen. Hiervoor kunt u werken met Rimses Interface.

Het resultaat van de implementatiebegeleiding is een optimaal ingericht systeem voor de realisatie van uw doelstellingen voor onderhoud of service.