Servicebeheer voortaan iedereen op de hoogte van alle informatie

Goede communicatie is niet gemakkelijk maar u kunt er wel voor zorgen dat iedereen alle informatie heeft en dat iedereen zijn informatie kan toevertrouwen aan het zelfde systeem. Zo weet u dat de informatie eenduidig is en dat de informatie ook steeds rijker wordt. Rimses Service is zo’n krachtig systeem waarin alle operationele afdelingen van een technisch installatiebedrijf of servicebedrijf beschikken over alle vereiste functionaliteit voor hun werk. Iedere afdeling bouwt verder op de informatie van de andere afdelingen. 

Rimses Service   heeft functies voor:

 

Met Rimses Mobile  kunt u de field engineers mobiel laten werken voor de registraties van interventies en het raadplegen van allerhande relevante informatie. 

Rimses Analyzer   is een BI-tool waarmee u analyses kunt maken  en KPI’s kunt opvolgen voor alle operationele activiteiten van service, maintenance, sales, inkoop- en voorraadbeheer.

Rimses Interface

U kunt gegevens uitwisselen met uw financieel systeem met Rimses Interface waardoor u alle handelingen in slechts één systeem invoert. Via de interface wordt de vereiste informatie in het andere systeem beschikbaar gesteld.