Goede service voor technische installatiebedrijven begint met goede afspraken

Als servicebedrijf wilt u een uitmuntende service aan uw klanten garanderen. Alles begint natuurlijk bij de afspraken die u met uw klanten maakt.
Een goed systeem kan u helpen om de afspraken vast te leggen en op ieder moment te toetsen of u ook volgens deze afspraken service verleent of hebt verleend.

Image
service-contracts-image

Rimses servicecontracten

Met de functie voor servicecontracten legt u de afspraken die u met uw klanten maakt vast.

 • Wat is de afgesproken responstijd in dagen, uren en minuten op basis van de prioriteit van het uit te voeren werk of het gemeld probleem?
 • Welke service valt onder het contract?
 • Wat zijn de dagen en uren waarbinnen dienstverlening wordt geleverd?
 • Welke installaties of machines vallen onder het contract?
 • Op welke leveradresssen staan deze installaties?

Facturatie servicecontracten

Voor de facturatie van de contracten bepaalt u:

 • wat er zal gefactureerd worden op het servicecontract:
  • contract zelf
  • prestaties die niet inbegrepen zijn in het contract
  • materialen die niet inbegrepen zijn in het contract
 • in detail hoe u voor gepland onderhoud en voor storingen omgaat met:
  • onderdelen
  • verplaatsingsvergoeding
  • gereden km's tot aan de klant (werkelijk gereden of vaste afstand)
 • de afspraken voor indexatie:
  • geen indexatie
  • vast percentage: jaarlijkse aanpassing van eenheidsprijs op basis van vast percentage te starten vanaf vorige indexatiedatum
  • volgens formule: jaarlijks berekening op basis van indexcijfer en gedefinieerde formule vanaf vorige indexatiedatum toegepast op laatste indexatiewaarde

De voordelen van het servicecontracten met Rimses

 • De contracten zijn steeds toegankelijk voor alle betrokken medewerkers
 • Digitaal beheren van uw contracten bespaart u papierwerk
 • Er is integratie van het contractbeheer met de organisatie van onderhoud en het klantenbeheer
 • Er is integratie met onderhoudscontracten voor service waarbij u beroep doet op contractors
 • U kunt de servicegraad van het geleverd onderhoud volgen via Service Level Agreements
 • U kunt snel en correct factureren

 

Deze functies is beschikbaar in het product Rimses Service.