Maintenance management in de industrie: preventief onderhoud boven correctief onderhoud

Industrie is een brede omschrijving voor productiebedrijven waarvan het productieproces gekenmerkt wordt door een hoge graad van mechanisering en automatisering. Een klassieke indeling van de industrie is de procesindustrie en de discrete productie.

 • Procesindustrie omvat de bedrijven waarvan de productie vooral procesmatig gestuurd wordt. Voorbeelden van procesindustrie zijn: chemische industrie, verfindustrie, papierfabricage, raffinaderijen, ...
 • Discrete productie omvat de bedrijven die als eindproduct individuele producten maken. Voorbeelden van discrete productie zijn: textielbedrijven, producenten van machines en apparaten, meubelindustrie,...

Het huidig economisch klimaat stelt steeds nieuwe eisen aan de industrie. Technologisch bieden de uitdagingen en mogelijkheden zich steeds sneller aan. Klanten verwachten steeds kwalitatief betere producten. Verder neemt ook het aantal reglementeringen toe; strengere milieueisen en hogere verwachtingen op het vlak van veiligheidsnormen zijn het gevolg. Wat echter niet proportioneel verhoogt, zijn de budgettaire middelen. In deze context is het belangrijk dat u snel kunt beschikken over sleutelinformatie en over de juiste tools om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren en competitief te blijven.

Waar hecht de sector belang aan?

 • Optimaliseren van de productie zodat de OEE (Overall Equipment Efficiency) van de machines zo hoog mogelijk is en beperken van de stilstanden
 • Autonoom onderhoud
 • Ondersteunen van het logistiek proces voor voorraadbeheer van onderdelen
 • Verminderen van correctief onderhoud
 • Planning van de onderhoudswerkzaamheden
 • Inzicht in de KPI's voor de werking van de onderhoudsafdeling

Waarom Rimses voor de industrie sector?

 • U kunt een verschuiving realiseren van het correctief onderhoud naar meer preventief onderhoud door gepland onderhoud en prepredictief onderhoud op basis van CBM
 • Rimses ondersteunt met TPM-functionaliteit het managementproces van autonoom onderhoud
 • Met het uitgebreid inkoop-en voorraadbeheer zorgt u voor een goed beheer van de MRO-onderdelen.
 • Met de grafische planningsborden krijgt de onderhoudsafdeling snel een zicht op het uit te voeren werk (inclusief prognoses) en de beschikbaarheid van de uitvoerders.
 • Rimses Analyzer geeft de mogelijkheid om de vele gegevens die in het systeem geregistreerd worden te analyseren voor onderhoudsbeheer, voorraad- en inkoopbeheer. Met KPI's voor ieder van de domeinen houdt u een vinger aan de pols.
 • De gebruiksvriendelijkheid van Rimses zorgt dat alle betrokken partijen bij het onderhoud vlot en vlug met het systeem werken. De bereidheid van iedereen om met het systeem te werken is immers belangrijk opdat alle informatie ook in het systeem terecht komt.
 • Rimses voorziet in een ge├»ntegreerde oplossing voor veilig onderhoud met werkvergunningen en LOTO (Lockout-Tagout) procedures. Ook Rimses Mobile ondersteunt deze veiligheidsprocedures.
 • Rimses is geschikt voor het maintenance management van procesindustrie en discrete productie.

Producten

Deze functies zijn beschikbaar in de producten:

Ook interessant voor deze sector zijn de modules:

Referenties:

 • Beaulieu in 12 vestigingen in de groep
 • Picanol

Downloads