Maak van ieder klantencontact een verkoopkans binnen uw servicebedrijf

Vanaf het eerste klantencontact dat een bedrijf u naar een offerte vraagt tot de periodiek terugkerende service op basis van de gemaakte afspraken, verzamelt u veel waardevolle informatie. Als u deze informatie steeds weer kunt benutten dan draagt dit zeker bij tot een goede klantentevredenheid en ontdekt u vast nog meer verkoopkansen. Telkens iemand binnen uw bedrijf contact heeft met de klant of bijvoorbeeld een interventie uitvoert, verrijkt u de informatie. 

Rimses Service biedt u de mogelijkheid om al deze waardevolle informatie te registreren en ook aan iedereen in uw bedrijf door te geven vanaf de offerte, het verkooporder, de projectopvolging tot de facturatie. Doordat het systeem bovendien geïntegreerd voorziet in de planning, het voorraad- en inkoopbeheer en ook expeditie worden alle operationele activiteiten van uw servicebedrijf ondersteund. 

Wat kunt u met het verkoopbeheer in Rimses?

 • Offertes aanmaken, kwalificeren en opvolgen
 • Opvolgen van de pijplijn voor verkoop
 • Verkoopkansen definiëren
 • Klanten beheren met alle klantengegevens en sectorindeling
 • Prijzen beheren op basis van artikel gerichte of klant gerichte prijzen
 • Kortingen beheren met kortingsperiodes voor rubrieken van materialen en diensten of voor klanten
 • Verkoopacties beheren
 • Verkooporders beheren voor zowel installaties als projecten
 • Templates aanmaken voor verkooporders
 • Verkooporders omzetten naar werkorders
 • Uitgebreide facturatie mogelijkheden
  • Proforma’s aanmaken
  • Facturatievoorstellen aanmaken zodat u facturatie kunt bijsturen
  • Periodieke facturatie
  • Beheer van facturatieschijven
  • Facturen versturen
  • Creditnota’s aanmaken
  • Facturatie van verhuurcontracten
  • Facturatie van servicecontracten 

Verkooporders vormen de basis voor werkorders en facturatie

Doordat u reeds van bij de offerte of indien gewenst van bij het verkooporder opgeeft welke materialen en diensten u zult aankopen en leveren voor het order, welke prestaties u zult verlenen en welke afdeling en planner de uitvoering op zich neemt, hebt u de basis gelegd voor het werkorder en ook de latere factuur.

Dit wil zeggen dat de uitvoering te allen tijde op de hoogte is van de afspraken met de klant en dat de facturatie zeer nauw de uitvoering en de afspraken volgt. Dit betekent voor u dat u snel en accuraat de facturen kunt uitsturen en minder credit nota’s moet maken.
Doordat ook contractbeheer geïntegreerd is, weet de technische dienst welke interventies moeten uitgevoerd worden. De facturatieafdeling op haar beurt weet welke diensten en welke materialen buiten contract vallen en extra gefactureerd mogen worden. 

Image
Screenshot Sales Management

Verkoopsrapportering

Omdat iedereen met het zelfde systeem werkt, is er ook veel informatie voor analyse. Zo kan de omzet van iedere verkoop of interventie bekeken worden in functie van de kosten en opbrengsten en kunnen winstmarges geconsulteerd worden. Ook de servicegraad van de dienstverlening kan gemeten worden en vergeleken worden met de afgesproken SLA’s Service Level Agreements met de klant.
Naast standaard rapporten voorziet Rimses Analyzer in uitgebreide analyse mogelijkheden en KPI’s over uw sales management.

Producten

U vindt de functionaliteiten voor servicebeheer in Rimses Service.
Binnen Rimses Service hebt u ook de functionaliteiten voor Maintenance management en Logistiek management.

Met Rimses Interface kan de gegevensuitwisseling met uw financieel systeem ondersteund worden.