Inkoop-en voorraadbeheer voor maintenance en service

Met Rimses organiseert een onderhoudsafdeling niet alleen de planning van de onderhoudswerkzaamheden, maar is het ook mogelijk om de logistieke afhandeling te doen voor de noodzakelijke onderdelen en diensten voor het onderhoud. Rimses biedt de mogelijkheid om het logistiek proces sterk te optimaliseren en daardoor kostenbesparend te werken.

Functionaliteiten voor inkoopbeheer

  • Leveranciersbeheer
  • Inkoopbeheer:
    • Prijsaanvragen en offertes
    • Bestelaanvragen
    • Bestellingen
  • Contracten
  • Standaard rapporteringen 

 

Voor bestellingen via een e-catalogus van de leverancier bestaat het product Rimses E-catalogus

Functionaliteiten voor voorraadbeheer:

Producten

De functionaliteiten voor inkoop- en voorraadbeheer maken deel uit van de producten:

 

Image
Inkoop-en Voorraadbeheer

Binnen het product Rimses Fundamental zijn beperkte voorraadfuncties beschikbaar om de uitwisseling van gegevens met een ander systeem (inkoop-en voorraadsysteem of ERP-systeem) mogelijk te maken.

Rimses Interface

Indien u reeds voor voorraad- of  inkoopbeheer met een ERP-systeem werkt, kunt u met Rimses Interface gegevens uitwisselen tussen uw ERP-systeem en Rimses waardoor u alle handelingen in slechts één systeem stelt. Via de interface wordt de vereiste informatie in het andere systeem beschikbaar gesteld.

eRimses

Met deze module kunt u iedereen die u hiervoor toegang verleent, bestelaanvragen en materiaalaanvragen laten maken via het web.